Nya förslag på utformningen av Kronan

Kronandalen, Luleås största stadsutvecklingsprojekt, går in i sin andra etapp. Fyra kvarter med 200 bostäder ska byggas, där åtta projektidéer nu lämnats in.

– De inkomna förslagen visar på att intresset för att bygga i Kronandalen är fortsatt stort. Luleå kommun har en målsättning att växa, etapp 2 är ett steg i den riktningen. Då Kronan är fullt utbyggd bor cirka 7 000 personer i stadsdelen,, säger Daniel Rova, projektledare Kronan.

Den första etappen som markanvisades 2016 ligger längst i norr närmast Bensbyvägen-Kronanvägen. Där startar sex företag sina byggen under hösten.

Den andra etappen ligger söder om etapp ett och i anslutning till kommande stadsdelscentrum. BoKlok, HSB, PEAB, Bolite, Boet Bostad, 7 AM, Magnolia och NYAB har lämnat in förslag som nu ska utvärderas. Ambitionen är att byggstart ska ske under hösten 2019.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt