Nya Amasten på rätt väg

Amasten redovisar ett förvaltningsresultat om 5 Mkr (2) och höjer sin rullande intjäningsförmåga med 3 mkr till 55 mkr.

Källa: Fastighetssverige