Ny rapport: Sverige allt längre från en bostadsbubbla

Hushållens förväntningar visar sig vara oproblematiska ur ett prisbildningsperspektiv och Sverige befinner sig därmed allt längre från spekulationsdriven bostadsbubbla. Nyligen införda amorteringskrav och andra skärpningar i kreditgivningen är orsaken till de sänkta förväntningarna. Det skriver Evidens i en färsk rapport.

Källa: Fastighetssverige