Ny ägare till Lidingö Centrum

Säljaren fortsätter att avyttra i Sverige.Källa: Fastighetsvärlden.se