Nu avgörs Lisebergs miljardprojekt

Förra året fick NCC i uppdrag av kommunägda Liseberg att bygga ett äventyrsbad, upplevelsehotell samt parkeringar för totalt 2 miljarder kronor. Nästa vecka fattar kommunstyrelsen i Göteborg sitt beslut om den reviderade detaljplanen. 

Kommunstyrelsen gav för första gången grönt ljus för Lisebergs planerade utbyggnad år 2017 och sedan dess har detaljplanen varit ute på samråd. Hittills har de allvarligaste invändningarna handlat om risker från järnväg och E6, samt upphävande av strandskydd.

“Dessa risker hanteras inom planarbetet för att göra marken lämplig för ändamålet”, skriver stadsledningskontoret i sitt protokoll. 

Fyller 400 år
Om kommunstyrelsen den 21 augusti klubbar igenom den reviderade detaljplanen så vinner den laga kraft fem veckor efter antagandet om ingen överklagar. 

I så fall kan Lisebergs jubileumsprojekt, inför Göteborgs 400-årsjubileum, fortsätta och bygget av ett upplevelsehotell med 450 rum, äventyrsbad på 18 000 kvadratmeter och parkeringar inledas. 

Notan för jätteprojektet väntas landa på runt 2 miljarder kronor och budgeteras genom utvecklingsbolaget Skår AB. Liseberg äger cirka 55 procent av marken och kommunen 45 procent, varav exploateringskostnaderna fördelas därefter.

“Staden får utgifter på cirka 81 miljoner kronor för myndighetsutgifter, markåtgärder, iordningställande av gatuanläggning och parkanläggning i form av strandzonen vid Mölndalsån”, enligt tjänsteutlåtandet.

Hotellet och badet väntas stå klara mellan 2021 och 2023.

Teresa AholaKälla: Fastighetsnytt