Nollresultat för SSM

SSM beskriver i Q1-rapporten en fortsatt avvaktande marknad. Bolaget har hittills i år (till 14 maj) tecknat 18 förhandsavtal, varav sex under Q1.

Källa: Fastighetssverige