Negativt men väntat från NCC

NCC:s redovisar ett Q1-resultat i stort sett i linje med analytikernas förväntningar – dock lägre än väntat när det gäller orderingången.

Källa: Fastighetssverige