“Negativa tongångar just nu”

För första gången på fem år anger en majoritet av byggföretagen i Stockholm att byggandet minskar enligt ny statistik från Stockholms Handelskammare.

– Rent generellt är det negativa tongångar just nu och vi ser också fallande trend för både anbudspriser och orderstockar i huvudstadsregionen. Samtidigt har vi en stark befolkningstillväxt som motiverar ett fortsatt byggande, säger Andreas Hatzigeorgiou, vd.

72 företag inom byggsektorn i huvudstaden har tillfrågats, där flera relevanta nettotal för byggandet är nu negativa.

– Jag befarar att alla de restriktioner som införts under senare tid har bidragit till osäkerheten. Bostadsmarknaden skulle må bra av större förutsägbarhet där politiken utformas som en helhet med brett stöd, säger Andreas Hatzigeorgiou.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt