NCC i miljardavtal om renovering i Danmark

NCC har undertecknat ett fyraårigt ramavtal värt drygt 3,3 miljarder kronor med det allmännyttiga bostadsbolaget FSB i Köpenhamn. NCC kommer i detta ramavtal att samverka med COWI, RUBOW Architects, Smith Innovation och BM Byggeindustri.

Källa: Fastighetssverige