NCC får norsk järnvägsorder värd 1,7 miljarder

NCC får i uppdrag att bygga en järnvägssträcka norr om Oslo av Bane Nor. Ordervärdet uppgår till 1,7 miljarder svenska kronor och kontraktet väntas tecknas senast den 4 oktober.

NCC ska bygga ett cirka fyra kilometer långt nytt spår parallellt med befintliga spår från Venjar till Eidsvolls station. I kontraktet ingår även en betongtunnel på 380 meter samt ett antal broar och viadukter.

Byggstart är planerad till hösten 2018 och det nya dubbelspåret ska tas i bruk hösten 2022. Arbetet ska vara helt slutfört sommaren 2023.

Bolaget skriver att ordern beräknas registreras i affärsområdet NCC Infrastructure vid undertecknandet i det fjärde kvartalet 2018.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt