NCC bygger ut Högskolan i Halmstad

NCC ska på uppdrag av Fragerus Fastigheter omvandla en äldre fabriksfastighet till lokaler åt Högskolan i Halmstad samt bygga samman denna med befintliga lokaler.

Källa: Fastighetssverige