Nästa steg för nya arenor i Göteborg

Kommunstyrelsen i Göteborg fattade på onsdagen beslut om att bygga nya arenor som kommer ersätta Scandinavium, Lisebergshallen och Valhalla sporthallar. Beslut fattades även om att de ska byggas norr om Valhallavägen, där Valhalla IP ligger idag. Det skriver Göteborgs-Posten. 

– Det här är ett av de viktigaste besluten på hela mandatperioden. Vi borde kanske fattat beslut om att ersätta Scandinavium för tio-femton år sedan, men bättre sent än aldrig, säger kommunstyrelsens ordförande Ann-Sofie Hermansson (S) till GP.

Nästa steg är att tillsätta en projektgrupp som ska göra planerna mer konkreta, genom att dels se över trafiksituationen och ekonomin för projektet – ett arbete som bedöms ta ungefär ett år. Nästa steg kommer alltså inte att tas förrän efter valet.

Inför beslutet har flera olika alternativ för finansiering av bygget diskuterats. Bland annat lade en grupp om åtta byggherrar fram ett gemensamt förslag, där man i utbyte mot markanvisningar i området skulle finansiera arenabygget – men kommunen har inte sagt hur man vill gå vidare.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt