Minskat Fabegeinnehav för flera ledningspersoner

Flera ledningspersoner rapporterar på fredagen att deras innehav av Fabegeaktier minskat efter att en aktieklubb kallad Guldgrisen lösts upp. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Fabeges vd Christian Hermelins innehav minskar med 80 000 aktier medan finanschefen Åsa Bergströms innehav minskas med 40 000 aktier.

Den 23 maj meddelade Fabege att en aktieklubb upplösts, i enlighet med stadgarna, och att aktierna avyttrats. Totalt sett hade Guldgrisen 400 000 Fabegeaktier, varav ledningspersoners andel uppgick till 280 000 aktier.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt