Minskad vinst för Hembla

Nyckeltal Hemblas delårsrapport jan-sep 2019: • Hyresintäkterna ökade till 1.435 Mkr (1.316) • Driftnettot ökade till 763 Mkr (699) • …

Källa: Fastighetsvärlden.se