Mindus köper aktier i Sagax för 45 miljoner

David Mindus, vd och huvudägare i Sagax, köper 1,65 miljoner D-aktier i samband med fastighetsbolagets företrädesemission. Det framgår av Finansinspektionens insynslista.

Köpet, som gjordes 18 maj, skedde till kursen 27,50 kronor, vilket ger en slutsumma på drygt 45 miljoner kronor. Mindus aktieportfölj är värd 4,5 miljarder kronor, enligt ägartjänsten Holdings.

För närvarande pågår en nyemission i Sagax med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Varje tiotal aktier, oavsett aktieslag, ger rätt att teckna en D-aktie för 27,50 kronor. Anmälningstiden är 15-29 maj.

Sagax styrelse och ledande befattningshavare har förbundit sig att åtminstone teckna sin andel i emissionen. Totalt uppgår dessa förpliktelser till 205 miljoner kronor. Emissionen är på maximalt 656 miljoner kronor.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt