MG Real Estate får bygga i Norra Hamnen i Malmö

MG Real Estate är den första utomnordiska aktör som ges en markreservation i området. – Europeiska bolag har upptäckt det fantastiska …

Källa: Fastighetsvärlden.se