Martin Wulff till BSK Arkitekter

BSK Arkitekter rekryterar Martin Wulff till rollen som kontorschef i Stockholm. Han tillträder i augusti.

Martin Wulff är arkitekt och kommer närmast från tjänsten som avdelningschef vid bygg- och fastighetsavdelningen på Skansen. I samband med sin nya tjänst kommer Martin även ingå i företagets ledningsgrupp.

–Med ett starkt strategiskt stöd i ledningen kan vi rusta organisationen för att möta marknadens förändringar och behoven hos våra kunder på ett ännu bättre sätt. Att tydliggöra kunskapen i företaget, säkra kvaliteten i våra projekt och satsa på kontoret som kreativ arbetsplats är viktiga nycklar för vår fortsatta tillväxt, säger Stina Ljungkvist, vd på BSK Arkitekter.

Ledningsgruppen har även nyligen utökats med nyrekryterade ekonomichefen Claes Nilsson, Pär Lindström, kontorschef Malmö, och kommunikationschefen Karolina Gerdin.

 

Redaktionen



Källa: Fastighetsnytt