Målet på 7 000 bostäder i Bostad 2021 är nått

En milstolpe har nåtts inom Bostad 2021. Planen var att bygga 7 000 extra bostäder fram till 400-årsjubileumet år 2021 med en innovativ modell som snabbar på bostäderna. Nu har detaljplaner tagits fram för alla 7 000 och projektet bedöms som lyckat av forskare.

Källa: Fastighetssverige