Magnolia Bostad godkänns för notering

Magnolia Bostad har godkänts för handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. Första dag för handel offentliggörs i samband med publicering av prospektet.

Godkännande är villkorat till följd av att sedvanliga villkor uppfylls. Aktien kommer vara tillgänglig för handel via Nasdaq Stockholms Cap-segment.

– Noteringen är ett kvitto på att Magnolia Bostad har gjort en fantastisk resa de senaste åren. Med den plattform vi har byggt kommer vi fortsätta generera kompetens, kapital och nya affärer till bolaget, säger Fredrik Holmström, grundare och styrelseordförande på Magnolia Bostad.

Inga nya aktier kommer att emitteras vid listbytet.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt