Lundbergs tillsätter affärsutvecklingschef

Lundbergs utser Christian Claesson till chef för Lundbergs nyinrättade affärsutvecklingsavdelning. Han behåller även sin nuvarande roll som regionchef Öst på …

Källa: Fastighetsvärlden.se