Luleå förtätar med nya studentbostäder

“Med det här förslaget ligger vi bra till när det gäller studentbostäder”, säger Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande till SVT.

Stadsbyggnadsnämnden i Luleå fick på måndagen i uppdrag av kommunens politiska ledning att ändra en detaljplan på Porsön för att ge plats åt ett förtätningsprojekt innehållande 100 nya studentbostäder.

Den nuvarande detaljplaner tillåter bostäder i fyra våningar med tillhörande servicebyggnader. Syftet med ändringen av detaljplanen är att kunna bygga två bostadshus med studentlägenheter utan att behöva dela upp byggrätten.

– Med det här förslaget kan vi se att vi ligger bra till när det gäller studentbostäder. Vi har 200 studentbostäder på gång, nu tillkommer 100 ytterligare, säger Niklas Nordström (S), kommunstyrelsens ordförande till SVT.

Bostäderna beräknas vara klara inom två år.

Andreas JennischeKälla: Fastighetsnytt