Lista: Så jämställda är fastighetsbolagen

Vilket är det mest jämställda bolaget i fastighetsbranschen sett till antalet anställda? Fastighetssverige har kartlagt hur många kvinnor respektive män som arbetade på de större fastighetsbolagen under 2017. Kartläggningen visar att skillnaderna varierar stort mellan bolagen.

Källa: Fastighetssverige