Lidén Group säljer fastighet i Uddevalla

Lidén startar hösten med att avyttra en fastighet i Uddevalla. Fastigheten Falken 1 inrymmer 27 lägenheter och 2 lokaler om 2 100 kvadratmeter samt tillhörande markområde som upplåts för parkeringar.

Källa: Fastighetssverige