Lämnar HUI går till Citycon

Citycon rekryterar Tobias Rönnberg till en tjänst som uthyrningsansvarig. Han kommer närmast från en roll som konsult på HUI där han arbetade med statistik, analys och rådgivning för den fysiska handeln.Källa: Fastighetsvärlden.se