Kungsleden utökar MTN-program med 3 miljarder

Kungsleden kommer att utöka sitt MTN-program från dagens rambelopp om 5 miljarder kronor till ett rambelopp om 8 miljarder kronor. Det innebär att man kan låna upp ytterligare 3 miljarder via icke-säkerställda obligationer inom ramen för programmet.

Det framgår av ett pressmeddelande och i en kommentar skriver vd Biljana Pehrsson att syftet med att utöka ramen på MTN-programmet är att framgent kunna dra nytta av det goda placerarintresset från kreditinvesterare, inte minst när det gäller gröna obligationer, och att därmed fortsätta diversifiera bolagets upplåning.

Sedan tidigare har Kungsleden emitterat 4,2 miljarder kronor inom ramen för sitt MTN-program, varav 2 miljarder i gröna obligationer.

Sverrir ThórKälla: Fastighetsnytt