Kungsleden: Förvaltningsresultat upp 15 procent

Kungsleden Q2: Förvaltningsresultatet ökade med 15 procent till 579 miljoner kronor (505). Ökningen förklaras av högre driftnetton i jämförbart bestånd samt ett förbättrat finansnetto.

Källa: Fastighetssverige