Kraftig BNP-ökning i det andra kvartalet

Svensk BNP steg med 1,0 procent i det andra kvartalet jämfört med det första kvartalet i år och 3,3 procent jämfört med motsvarande period förra året. Det visar preliminära beräkningar från SCB som publicerades på måndagen.

Utfallet var klart bättre än förväntat. Ekonomerna hade väntat sig en BNP-tillväxt på 0,4 procent från föregående kvartal och 2,5 procent i årstakt, enligt en enkät från SME.

Hushållen konsumtion gav det största BNP-tillskottet. Konsumtionen ökade 0,9 procent i det andra kvartalet jämfört med föregående kvartal, främst till följd av ökade utgifter för transport och fordon. Det resulterade i ett bidrag på 0,4 av procentenheter av den totala BNP-ökningen.

Exporten ökade med 0,5 procent, vilket gav ett BNP-bidrag på 0,2 procentenheter. Lagerinvesteringar gav ett BNP-tillskott på 0,3 procentenheter och statliga konsumtionsutgifter 0,1 procentenheter.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt