Köper loss stora Bredden

Ett underliggande fastighetsvärde på en bit över 2 miljarder kronor, enligt FV:s bedömning.Källa: Fastighetsvärlden.se