Köper fastigheter för 220 miljoner

Fastator har, via dotterbolag, förvärvat och tillträtt fem fastigheter i Bollnäs, Ludvika och Sala. Affären sker till ett totalt underliggande fastighetsvärde om 220 miljoner kronor.

Fastigheterna omfattar totalt 24 328 kvadratmeter uthyrningsbar yta. Det årliga hyresvärdet landar på totalt 27,7 miljoner kronor. Uthyrningsgraden uppgår i nuläget till 89 procent. Största hyresgäst är Skatteverket.

– Vi är mycket nöjda att ges möjlighet att förvärva dessa fem centrala fastigheter med strategiska lägen för respektive ort och vi ser mycket fram emot att vara med och utveckla dessa orter och fastigheter, säger Joachim Kuylenstierna, vd på Fastator.

Förvärven sker genom tre separata transaktioner och har finansierats med eget kapital samt banklån.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt