Köper av Älvstranden i Göteborg

AF Gruppen förvärvar en fastighet samt anslutande byggrätter i Göteborg . Den befintliga fastigheten omfattar 8000 kvadratmeter som företaget planerat att konvertera till runt 100 nya lägenheter. Säljare är Älvstranden Utveckling.

– Vår plan är att konvertera den gamla fina tegelbyggnaden om ca 8 000 kvm till drygt 100 attraktiva lägenheter. Detaljplanen medger även en påbyggnad om tre våningsplan som alla får fantastisk utsikt över vattnet, säger Jonas Skingley, vd för AF Projektutveckling.

De förvärvade byggrätterna kommer förvaltas med uppförande av runt 30 lägenheter samt nya centrumlokaler och garage. Den nya detaljplanen beräknas vinna laga kraft under 2018.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt