Konkurrensverket godkänner Vonovias jätteaffär

Konkurrensverket har godkänt Vonovias förvärv av Hembla. Nästa steg är budpliktsbud till samtliga Hemblas aktieägare vilket förväntas offentliggöras i november.

Vonovia  har idag erhållit konkurrensgodkännande från Konkurrensverket i Sverige avseende förvärvet av 69,3 procent av rösterna (61,2 procent av aktiekapitalet) i fastighetsbolaget Hembla. Förvärvet kommer att slutföras inom kort, uppger Vonovia.

Läs mer: Efter Victoria Park – nu köper Vonovia Hembla

Detta är Vonovias andra steg in på den svenska marknaden efter förvärvet av Victoria Park 2018. Genom Victoria Parks och Hemblas kompletterande fastighetsbestånd blir Vonovia Sveriges största hyresvärd med ungefär 38 000 bostadslägenheter. Bolaget uppger i ett pressmeddelande att man kommer att fokusera på expansion och ytterligare investeringar i Hemblas fastigheter samt att försäljning av byggnader är inte en del av bolagets strategi.

Mattias FröjdKälla: Fastighetsnytt