Koncernchefen lämna SBC

Ola Gunnarsson, VD och koncernchef i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB har på egen begäran valt att lämna sin anställning i …

Källa: Fastighetsvärlden.se