Kommuner river stora mängder bostadshus

En av anledningarna är att kontrakt med Migrationsverket avslutats.Källa: Fastighetsvärlden.se