Klövern flaggar i Klövern

Klöverns innehav av egna aktier numera överstiger 5 procent av kapitalet i bolaget. Man äger 47 095 000 B-aktier i Klövern, som har återköpts med stöd av bemyndigandet från bolagets stämma i april ifjol. Innehavet motsvarar 5,05 procent av kapitalet i bolaget och 2,94 procent av rösterna.

Det framgår av ett flaggningsmeddelande.

Sverrir Thór

 Källa: Fastighetsnytt