Klassiskt hotell i Stockholm sålt efter kort innehav

Affär som ägt rum under FV:s radar under sommaren.Källa: Fastighetsvärlden.se