Kilenkrysset köper i Staffanstorp

Kildare Partners har sålt fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt 180 000 kvadratmeter mark till Kilenkrysset.

utökar Kilenkrysset sitt fastighetsinnehav i Staffanstorp, Skåne. Fastigheten Kronoslätt 1:3 på drygt Fastigheten med en uthyrbar area om drygt 20 700 kvadratmeter är fullt uthyrd till ett transport- och lagerföretag.

Fastigheten ligger intill Kilenkryssets befintliga innehav, och bildar sammanlagt ett 820 000 kvadratmeter stort område där Kilenkrysset är en av de största aktörerna.

Affären skedde genom bolagsförvärv och aktierna i bolaget som äger fastigheten Kronoslätt 1:3 tillträddes den 27 april.

Falkenborn var rådgivare till köparen och säljaren företräddes av Hamilton och Colliers.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt