Kaos i kommunalt bolag – styrelse och vd lämnar

Kommunen missnöjda med hur man hanterat en fråga om fastighetsförsäljning och markköp.

Källa: Fastighetssverige