Kameo ser möjligheter i sviktande konjunktur

Sen Kameo såg dagens ljus i Sverige 2016 har marknaden för crowdfunding-baserade lån vuxit. För Fastighetssverige berättar de varför Kameo – och branschen – sitter i en bra position inför kommande konjunkturavmattning.

Källa: Fastighetssverige