JM  utvecklar bostäder i Helsingfors

Med förvärvet disponerar JM ett samlat utvecklingsområde om 1 000 bostäder i Hertonäs.

JM fullföljer och utökar förvärv av en industrifastighet i Hertonäs, Helsingfors. Förvärvet uppgår till cirka 360 miljoner kronor och fastigheten möjliggör en utveckling av 1 000 bostäder.

–Detta är ett av de första större strategiska områden som JM Finland arbetat fram detaljplan för. Vi gläder oss åt att detaljplanen nu vunnit laga kraft och vi kan förverkliga våra ambitioner att skapa en levande stadsdel. Första försäljningsstart är planerad till hösten, säger Markus Heino, vd JM Finland, i ett pressmeddelande.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt