JM köper strax utanför Oslo

JM har tecknat avtal med det norska pensionsbolaget KLP om förvärv av del av fastigheten Bergerveien 12 i Asker. Affären uppgår till cirka 340 miljoner kronor. 570 bostäder planeras på fastigheten.

Källa: Fastighetssverige