JM köper i Trondheim

JM förvärvar fastighet centralt i östra Trondheim. Fastigheten har lagakraftvunnen detaljplan som möjliggör utveckling av cirka 170 bostäder.

Källa: Fastighetssverige