JM förvärvar i Helsingfors

JM har köpt en skolfastighet i Alberga, Esbo i Helsingfors. Köpesumman uppgår till runt 240 miljoner kronor.

Fastigheten har en detaljplan som vunnit laga kraft och möjliggör uppförandet av 850 bostäder.

– Fastigheten har ett fint läge i Alberga med gångavstånd till köpcentrum och bra kommunikationer. Detta förvärv är strategiskt och ger en bra grund för flera års försäljning och produktion. Vi är väl förberedda och räknar med en försäljningsstart under hösten, säger Markus Heino, vd för JM Finland.

Redaktionen

 Källa: Fastighetsnytt