Investerar halv miljard i Täby Park

HEBA förvärvar ett bostadsprojekt med fyra hyreshus i den framväxande stadsdelen Täby Park. Säljare är Skanska Hyresbostäder.

Affären inkluderar uppförande av fyra hyreshus med sammantaget 142 lägenheter med totalt 14 500 kvadratmeter BTA.

Affären genomförs som en bolagsaffär och HEBA tillträder aktierna och därmed indirekt fastigheten i samband med färdigställandet av projektet i december 2020.

Totalt investerar HEBA 449 miljoner kronor, varav 433 avser avtalet med Skanska.

Byggstart planeras till kvartal 4, 2018 och inflyttning sker i etapper under hösten 2020.

Täby Park byggs just nu på den gamla galoppbanan. Totalt planeras för 6 000 nya bostäder och cirka 5 000 arbetsplatser.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt