Intea utvecklar hotell i Linköping

Hotellet kommer att inrymmas i två plan i samma byggnad som I4:s gamla officersmäss är inhyst. Ombyggnationerna kommer att påbörjas …

Källa: Fastighetsvärlden.se