IKEA etablerar logistik i Malmö

IKEA kommer att uppföra en byggnad för logistik och e-handelslösningar i Malmö Industrial Park, Norra Hamnen. Detta efter att tekniska nämnden godkänt ett markanvisningsavtal.

– Det är glädjande att Ikea visar intresse för Malmö Industrial Park. Här finns möjligheter till e-handelslösningar och logistik i bästa, strategiska lägesäger Anna Bertilson, fastighets- och gatudirektör i Malmö stad.

Det är Ikea Fastigheter som äger och förvaltar Ikea-koncernens varuhus, lager och kontor i Sverige. Under markanvisningsperioden kommer bolaget att utreda förutsättningarna för att utnyttja Malmös hamn och övrig infrastruktur i området.

– Ikeas e-handel ökar i snabb takt, och vi ser därför ett behov av att stärka vår logistik med en kundnära distribution i Södra Sverige. Nu väntar fortsatt utredning och finala beslut om etablering, säger Mikael Redin, vd för Ikea Svenska AB.

Det anvisade området gäller 100 000 kvadratmeter tomtyta, plus en option om ytterligare 50 000 kvadratmeter i anslutning till anvisningen.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt