HSB-projekt tar paus i Kungsbacka

Kungsbacka kommun anser att HSB gjort för långtgående ändringar i ett förslag för 180 nya bostäder i staden. Projektet avbryts därför i avvaktan på fortsatta beslut.

Det var under hösten 2016 som HSB vann en markanvisningstävling för bostadsprojektet Aranäs 4. I februari året därpå träffade parterna ett avtal om genomförande och marköverlåtelse och arbetet med en ny detaljplan inleddes. Detaljplanen vann laga kraft i mars 2018.

Enligt kommunen avvek dock HSB:s ansökan om bygglov i juni 2018 från detaljplanen och avtalet när det gäller antalet bostäder, andel hyresrätter och gestaltning.

Enligt ett pressmeddelande från kommunen är parterna nu överens om att avbryta projektet.

– För att markanvisningstävlingar även i framtiden ska vara ett trovärdigt förfarande är det viktigt för kommunen att uppställda krav, lämnade anbud och träffade avtal följs, säger Johan Gerremo, verksamhetschef för Mark och exploatering.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt