HSB lanserar ny finansieringsmodell

HSB lanserar en ny modell för att hjälpa unga vuxna köpa sin första bostad. Unga bosparare ska kunna köpa en nyproducerad bostadsrätt, med lägre kapitalinsats.

Modellen kallas “HSB Dela” och går ut på att unga under 30 år ska kunna finansiera och äga sin bostad. Den går ut på att HSB går in som medfinansiär till privatpersoners bostadsköp till 50 procent. Köparen ingår då ett tidsbegränsat samägandeavtal med HSB som löper över 10 år, men kan när som helst efter tillträdet välja att sälja lägenheten – då säljs också HSBs andel.

Tidigast fem år efter tillträdet finns också möjligheten att köpa ut HSBs andel av bostadsrätten.

Modellen kommer först att testas som ett pilotprojekt på Lindholmskajen i Göteborg, i bolagets projekt brf Planka. Tanken är att satsningen sedan ska spridas nationellt.

RedaktionenKälla: Fastighetsnytt