Höjvall ökar i Amasten

Amastens vd Jan-Erik Höjvall köper 30 000 aktier i bolaget på fredagen.

Snittkursen låg enligt Finansinspektionens insynsregister på 6,08 kronor så affären gick på 182 400 kronor.

Höjvall har nu 1 741 111 stamaktier och 3 823 preferensaktier i bolaget enligt ägartjänsten Holdings.

Oskar von BahrKälla: Fastighetsnytt