Hemsö förstärker med flera rekryteringar

Som ett led i ett ökat fokus på projektutveckling förstärker Hemsö avdelningen med åtta personer. En ny regionchef har även …

Källa: Fastighetsvärlden.se