Hemnet – Hemnu.se ett bättre val för dig som söker bostad?

Hemnet – Hemnu ett bättre val för dig som söker bostad?

Hemnet har 1998 varit den mest använda tjänsten i Sverige när det gäller hitta bostad. Hemnet ägs av fastighetsmäklarna i Sverige via deras två branschorganisationer samt av de två största mäklarföretagen Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling. Hemnet är Sveriges största bostadssajt.

Vad skiljer Hemnet från Hemnu.se? De största skillnaderna för bostadssäljare, köpare och annonsörer är:

1. Ägarbilden i Hemnet. Hemnet Sverige AB ägs till 25% vardera av Mäklarsamfundet, Fastighetsmäklarförbundet FMF, Fastighetsbyrån, samt Svensk Fastighetsförmedling. Hemnu är en oberoende tjänst, utan ägarkopplingar till mäklarorganisationer eller enskilda mäklarfirmor. Hemnu ägs av Delwar Group AB.

2. Utbudet. Hemnet är en annonsplats fastighetsmäklare enbart kan annonsera de objekt de förmedlar. Hemnu är en fastighetsmäklarbyrå i Stockholm.

Hemnu är alltså inte beroende av att något samfund eller förbund. Hemnu ett bättre val än Hemnet!

Hemnu på Facebook

Hemnu på Twitter